Bali-Kultury

Rambut Siwi Chrám

Bali Chrám

Když v 16. století vyplul hinduistický knez Nirartha ze svého domova na Jáve, pristál na balijském severozápadním pobreží a vydal se prozkoumat prímorskou oblast na východ od Negary. Byl unseen rozeklanosti pobrežních skal, výhledem a Jávu pres more a krásou hor v pozadi. Tvrdil, že toto misto deset kilometru západne od Medewi je svaté, a zacal širit hinduistickou viru.

Když se rozhodl odejít, aby pokracoval na své ceste po ostrove, daroval vesnicanum chomác svých vlasu a tin a míste, které urcil, postavili chrám a pojmenovali ho Pura Rambut Siwi (Chrám uctívání vlasu). Misto, které Nirartha pro stavbu zvolil, vyrazí cloveku dech stejne jako v prípade ostatních jeho chrámu. Po jeho návšteve si mužete zaplavat v mori u pláže a odpocinout sin a uhlove cerném písku.

Nirarthovy posvátné vlasy jsou spolu s nekterými kusy jeho šasstva uloženy ve skrínce ze santalového dreva a zakopane hluboko pod hlavní meru s tremi stríškami. Toto posvátné místo je nejduležitejší cástí vnitrního nádvorí, do kterého nemají náhodní návštevníci prístup, ale které je možno spatrit od hlavního vchodu obráceného na jih. Tato Paduraksa je postavena z cervených cíhel a vyzdobena hruznými kamennými reliéfy Bhomy z ústy otevrenými dokorán.

Pres ni mužete dojít k útesu s prekrásným výchledem na Balijskou úžinu. Cestou procházite mezi ruznými sochami hlidacu k vnejšímu vchodu (candi bentar), jehož strecha není uprostred spojena. Tento vchod hlídají dva mytictí tygri. O postave , která stojí uprostred schodište a s pravou vztycenou paží vyhliží na more, se ríká, že se diva bolestne na Jávu (je možno odtud žretelne rozeznat horu Bromo) a oplakává vzestup islámu a ovládnutí hinduistického majapahitského královstvi.

Pozvolna se svažující terasy stromu fragripani a nizkých palem spojuji candi bentar se svatyní postavenou na okraji útesu, jež je zasvecena Déví Šri, bohyni rýže a vody, tudíž i blahobytu. Když sestoupíte na pláz schodištem vytesaným do skály, uvidíte malé svatynky posazené na prední strane útesu vlevo od schodište. První svatyne, Pura Tirta, je v jeskyni na úpatí útesu a vyverá v ní posvátný pramen s pitnou vodou, který streží socha Nirartha.

Nekolik zatuchlých jeskynek s poletujícími hejny netopýru spojuje Pura Tirta s Goa Mayan Sati (Jeskyne svatého tygra) nacházejjící se padesát metru dale na východ, ale podzemní areál není návštevníkum prístupný, protože všichní noví kneží chrámu Rambut Siwi Chrám zde predtím, než jsou vysveceni, meditují. Stometrová cesta dale po pláží vás privede ke svatyni Pura Penataran, zasvecené bohu more Barunovi a chránené dvojicí podvodních hadích božstev neboli “Nágu – bílý had pro Šivu a Cerný pro Višnu.

Rambut Siwi Chrám leží dnes nejduležitejším v celé oblasti Jembranu.

Bali Jinak
the authorBali Jinak

Leave a Reply